'Ben ik nu denkbeeldig ?'

uitspraak van 8-jarige

 

Beelddenken

Wat is beelddenken?
De beelddenker en het wereldspel

Aanbevolen literatuur

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van denken.

Bij de inwinning van informatie verloopt het denken :

- in beelden en gebeurtenissen
- ruimtelijk
- vlug, 32 beelden per seconde i.p.v. 4 woorden per seconde (denken in taal)
- de oren blijven als informatiebron achter bij de ogen
- gekoppeld aan het emotioneel beleven
- niet in volgorde
- intuïtief

De informatieverwerking verloopt :

- met niet-talige middelen, dus in beelden
- in een onbewust proces, waarschijnlijk ruimtelijk
- naar eigen belevingswereld.

Bij de vertaalslag naar communicatie :

- zijn wij, de beelddenkers, creatief met taalgebruik
- gebruiken wij zelf verzonnen woorden
- hebben wij woordvindings problemen
- vertraagt ons denken door het omzetten van beelden naar woorden
- roept het ene beeld het ander op
- roept een klein element van het geheel de verdere invulling al op
- daardoor lijken we niet nauwkeurig te luisteren en komen we dromerig over

In het onderwijs bestaat een discrepantie tussen de manier waarop leerstof wordt aangeboden en de manier waarop de beelddenker informatie verwerkt. In elke klas zitten wel 1 tot 2 beelddenkers en die vragen een aangepaste aanpak :

  1. voor de instructie oogcontact zoeken
  2. korte instructie geven
  3. uitleg met tekeningen of schema's
  4. uitleg van het nut of het belang van de taak
  5. inzicht en doorzicht gaan vooraf aan automatisering
  6. aandacht voor overeenkomsten
  7. verwerking met behulp van visuele, tactiele en motorische oefeningen.
  8. vaak en kort oefenen
  9. afkijken mag

Omhoog

De beelddenker en het wereldspel

Het wereldspel is een 'projectief onderzoeksmiddel'. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

Voor een historisch overzicht van het wereldspel klik hier.

Omhoog

Aanbevolen literatuur

Boeken:

' Woordblindheid en Beelddenken: compensatie,correctie, preventie' Nel Ojemann, isbn 90-368-00-04

'Denkbeelden over beelddenken' R. de Groot en C.J.Paagman, isbn 90-807-72-631

Omhoog